Teamwork

EigenwijsNext is teamwork! Vanuit verschillende kwaliteiten en disciplines werken we samen om goed, mooi en aantrekkelijk lesmateriaal te ontwikkelen.

Team EigenwijsNextl:

Frans Haverkort, Meesters in Muziek.
Ontwikkelaar. Hoofd van de Opleiding docent muziek aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Daarvoor docent muziek aan de lerarenopleidingen basisonderwijs van de hogescholen Windesheim te Zwolle en Iselinge te Doetinchem en vakspecialist muziek in het basisonderwijs.
Rinze van der Lei, Meesters in Muziek.
Ontwikkelaar. Was docent muziek aan de Lerarenopleiding basisonderwijs van de hogeschool Windesheim te Zwolle en leerplanontwikkelaar/projectleider bij de SLO. 
Lieuwe Noordam, Meesters in Muziek.
Ontwikkelaar. Docent muziek aan de Lerarenopleiding basisonderwijs van de hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofdvakdocent opleiding docent muziek aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Mike Pruijn, zanger Jazz & Pop en coach.
Verzorgt scholingen via Stichting Eigenwijs Trainingen. Zijn passie is muziek en theater wat hij doorgeeft in zijn lessen.

Maakt deel uit van het ontwikkelteam van de muzieklessen (o.a. leerlijn boomwhackers).
Petra Fust-van Holland, beleidsmedewerker.
Verzorgt alle administratieve taken zoals het beantwoorden van de e-mails, de administratie rondom de abonnementen en het beantwoorden van de telefoon. 
Janna de Lathouder, auteur dramalessen.
Maakt deel uit van het ontwikkelteam van de dramalessen en verzorgt scholingen voor Dramawijs. Ze is kinderboekenauteur en schrijver/regisseur van Laboman Producties, dat historisch muziektheater op basisscholen speelt.

Marte Jongbloed, auteur dramalessen.
Maakt deel uit van het ontwikkelteam van de dramalessen en verzorgt de scholingen rondom Dramawijs. Ze werkt daarnaast als dramadocent, basisschoolleerkracht, kinderboekenschrijfster en schoolschrijfster.

Foto: Robert Jan Duyverman Fotografie 

Chantal Oomen, auteur dramalessen.
Maakt deel uit van het ontwikkelteam van de dramalessen en verzorgt scholingen voor Dramawijs. Werkt als docent drama en cultuureducatie aan de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) van de Hogeschool Rotterdam. Maakt theater op locatie met Fabriek Fantastiek.

Foto: Jantine Messing

Nike Hijink, projectleider Dans 
Geeft leiding aan de ontwikkelaars van de danslessen en ontwikkelt zelf ook lessen. Was als staflid verbonden aan het LKCA. Teamleider Podiumkunsten en Onderwijsprojecten bij Regio Cultuurcentrum Idea. Werkt nu bij Scholen in de Kunst Amersfoort als projectleider/ adviseur primair en voortgezet onderwijs.
Mariette Haverkort, art-director.
Verantwoordelijk voor het totale concept ontwerp en vormgeving van Eigen-wijs Digitaal. Is mede eigenaar van grafisch ontwerpbureau Criterium te Arnhem. 
Wyco de Groot, ICT.
Verantwoordelijk voor alle ICT techniek van de website en het programma.

Trainingen

Wil je hulp bij het geven van de lessen muziek, dans en drama op jouw school? Of kan jouw schoolteam wel wat advies gebruiken bij een doorgaande leerlijn? We bieden begeleidingen op maat voor muziek zoals zingen en werken met instrumenten.

NIEUW: DRAMA-WIJS TEAMWORKSHOP
Onze nieuwe methode Drama-wijs maakt het heel eenvoudig om een geweldige dramales te geven. Gaat jouw school Drama-wijs inzetten en wil je weten hoe je het beste uit deze methode haalt in jouw klas? Boek dan de Dramawijs-Teamworkshop. Na deze workshop weet je:

  • Hoe je met weinig voorbereiding een doeltreffende en creatieve dramales geeft.
  • Hoe je ervoor zorgt dat je dramales overzichtelijk verloopt.
  • Hoe je op een opbouwende manier feedback geeft op het spel van je leerlingen.
  • Welke lesdoelen je met welke werkvormen kunt bereiken.
  • Hoe je je dramales kunt koppelen aan andere (kunst)vakken of aan bijvoorbeeld woordenschatonderwijs.
  • Hoe jijzelf én je leerlingen nog meer plezier kunnen beleven aan toneelspelen.

Duur: 2,5 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 20 leerkrachten.
Locatie: In de eigen school, in een speellokaal, ruime aula of gymzaal.

CONTACT
Voor meer informatie, specifieke wensen of een offerte voor workshops muziek of drama: mail naar administratie@eigenwijsdigitaal.nl

 

Overige uitgaven

Eigen-wijs
Liedbundel voor het basisonderwijs

Inclusief cd-rom!
ISBN 9 789080 497160

Liedbundel met 251 liedjes voor alle groepen van de basisschool. Voorzien van vele aanleertips en lestips. Met vrolijke tekeningen in full color.

Alle opnames van liederen op cdrom ingesloten (eerste couplet en refrein).

Prijs boek: € 39,50
Bestellen:  Klik hier

 

Eigen-wijs is een liedbundel voor kinderen van 4 - 12 jaar. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van het basisonderwijs. Ruim de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren.

In de bundel staan traditionele en eigentijdse liederen en liederen in verschillende talen en uit verschillende culturen. Ook zijn er liederen met verschillende functies opgenomen: liederen over seizoenen en feesten, liederen die kunnen worden gebruikt in het onderwijs in de Engelse taal en verschillende speel- en dansliederen. Een deel van de liederen is thematisch geordend. Voor de kleuters wordt extra aandacht geschonken aan muziek en beweging en het gebruik van materiaal.

Elk lied is voorzien van gitaarakkoorden.

Alle liederen en diverse meezingversies zijn ook te downloaden via deze site.

Kleuter-wijs
Liedbundel voor peuters en kleuters

ISBN 90 804971 2 6

  • Liedbundel met ca. 150 liedjes voor peuters en kleuters in de basisschool. Voorzien van vele aanleertips en lestips. Met vrolijke tekeningen in full color. Alle opnames van liederen en meezingversies op cd's verkrijgbaar.

Prijs boek: € 27,50
Bestellen? Klik hier

Prijs set vocale cd's: € 28,50
Bestellen? Klik hier

Prijs set instrumentale cd's: € 28,50
Bestellen? Klik hier

 

“Kleuter-wijs” is een liedbundel met ca 150 liederen voor peuters en voor kleuters van groep 1 en 2 van de basisschool. De liederen (behalve die voor de peuters) zijn voorzien van gitaarakkoorden. Bij een groot deel van de liedjes zijn spelsuggesties geschreven. De liedjes zijn onderverdeeld in herkenbare thema’s: peuters, dichtbij, door ‘t jaar, dieren en allerlei. In de bundel staat ook achtergrondinformatie over het aanleren van een lied, het verband tussen zingen en taal, zingen en spelen, gebruik van diverse werkvormen. Ook is er een paragraaf geschreven over de muzikale ontwikkeling van peuter tot kleuter.
Aan deze bundel werkten meerdere bekende specialisten voor het muziekonderwijs aan jonge kinderen mee.

Bij het liedboek is een set cd’s verkrijgbaar waarop alle liederen worden voorgezongen. Op de set ‘instrumentale cd’s’ staan alleen de begeleidingen.

Muziek Meester!

Muziek Meester! is in de eerste plaats bedoeld voor Pabo-studenten. Het boek behandelt op praktische wijze de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het geven van goed muziekonderwijs op de basisschool. Het advies van de Commissie Kennisbasis Pabo heeft geleid tot aanpassing van vele teksten. Deze teksten zijn verder –waar mogelijk - onderbouwd met de nieuwste resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Bij deze hernieuwde uitgave hoort een uitgebreide website www.muziekmeester.nl, met daarin vele (stage)lessen, luistervoorbeelden, videolessen uit de schoolpraktijk, een  instrumentendatabase en een assessmenttool. Door de systematische uitwerking van de didactiek van het zingen, muziek spelen, luisteren, vastleggen en bewegen en de diverse thematische hoofdstukken is Muziek Meester! ook een standaardwerk voor leerkrachten die al voor de klas staan.

De koppeling met de methode Eigen-wijs Digitaal voor het digibord is één van de vele sterke punten. Muziek Meester! is daarmee een praktisch bruikbaar instrument met talloze ideeën en beelden voor (stage)lessen muziek.