Blog Eigenwijs

 
2 januari 2017 - 12:30. Rinze van der Lei

Muziek in het Speciaal Onderwijs

Jaren heb ik het gevoel gehad dat er weinig aandacht was voor de muzikale ontwikkeling van kinderen in het Speciaal Onderwijs. De aandacht was zo gefocust op taal en rekenen dat er nauwelijks tijd was voor de creatieve ontwikkeling van deze kinderen. Het is natuurlijk vreselijk belangrijk dat kinderen kunnen lezen en schrijven en met getallen omgaan: het zijn basisvaardigheden in onze maatschappij. Pedagogisch kun je natuurlijk ook wel vragen stellen bij onderwijs dat alleen maar bezig is met dingen waar de kinderen moeite mee hebben. Naast het feit dat muziekonderwijs kinderen algemene vaardigheden leert (concentreren, taalontwikkeling, lezen, motorische vaardigheden, sociale vaardigheden, enz) kan muziek ook bij veel kinderen een enorme verrijking van hun leven bieden. 

Uit het artikel Terug van Weggeweest van Melissa de Vreede in Kunstzone lees ik de bevestiging van mijn vermoeden: ‘van alle vakken was muziek wel het allerergst weggesneeuwd’. (Citaat van de directeur van de Johan Seckelschool (sbo) in Ommen). Dat is wel knap om zo kritisch naar je zelf te kunnen kijken en dat dan ook te benoemen.

Het aardige aan het artikel is dat het duidelijk maakt hoe deze school met behulp van Eigenwijs Digitaal de muzikale weg terug aan het vinden is. Trainers van de Stichting Training Eigenwijs Digitaal helpen de school hierbij. Ook de harmonie- en fanfare uit Ommen speelt leuk mee met de school!