Blog Eigenwijs

 
2 januari 2017 - 12:35. Rinze van der Lei

Jaar van de subsidies

Het jaar 2016 is voor het vak muziek in het basisonderwijs het jaar van de subsidies geworden. Veel scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om het vak muziek beter op het rooster te krijgen. Wat me daarbij verbaast is dat ze lang niet allemaal ook krachtig inzetten op de invoering van een methode. Misschien heeft het wel verband met de

opvatting van vroeger dat een leerkracht vooral zelf zijn eigen lessen moet maken. De leerkracht moet eigenaar worden van zijn onderwijs en het schijnt als een teken van zwakte beschouwd te worden als de leerkracht een kant-en-klare methode gebruikt.

Om meerdere redenen kijk ik daar wat anders tegen aan: in de eerste plaats hangen onderwijsvernieuwingen altijd samen met methodes. Daar wordt een samenhangend concept uitgewerkt door specialisten in het vak. Zij houden rekening met soms gewijzigde onderwijsopvattingen, leerlijnen, samenhang, taal voor kinderen enz. Een leraar basisonderwijs is niet opgeleid als vakspecialist en heeft ook geen tijd beschikbaar om overal zijn eigen lesmateriaal te gaan ontwikkelen.

In het Voorgezet Onderwijs ligt dat wat anders: docenten zijn opgeleid voor éen of twee vakken. Ze zijn in elk geval vakspecialist. Maar ook daar gebeuren rare dingen: lees maar eens een brugklasmethode biologie of natuuronderwijs door…..

Een leraar basisonderwijs heeft echter een andere rol: hij initieert, coacht, stimuleert, controleert, beoordeelt en bepaalt welke stof/opdracht wel en niet wordt behandeld/uitgevoerd.

In de lessen van EWD  staan honderden luistervoorbeelden, tientallen YouTubefilmpjes, de lessen zijn gekoppeld aan een leerlijn, gebaseerd op nieuwere opvattingen over creativiteitsontwikkeling van kinderen: ondoenlijk voor een leraar basisonderwijs om dat zelf te ontwikkelen.

Scholen die subsidie aanvragen voor hun muziekonderwijs doen er dan ook goed aan om een gedeelte van dat geld te besteden om een goede methode aan te schaffen. Misschien moet er ook geïnvesteerd worden in scholing van de leerkrachten: leidinggeven aan zingen, beoordelen van componeeropdrachtjes, luisteren naar klankstukjes van kinderen. Het geld zou ook gebruikt kunnen worden om in elke klas de speakers van het digibord te vervangen door kwalitatief beter materiaal.

Mijn stelling: goed muziekonderwijs begint met een goede methode