Blog Eigenwijs

 
10 mei 2016 - 11:05. Rinze van der Lei

Subsidie voor het Muziekonderwijs

Er is veel vraag naar subsidie door basisscholen voor het geven van muziekles. Volgens het ministerie van Onderwijs hebben 728 scholen zich voor een bijdrage gemeld om vanaf komend schooljaar te kunnen starten met meer en beter muziekonderwijs.

Minister Jet Bussemaker moet noodgedwongen geld dat bestemd was voor 2017 naar voren halen om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

Eerder al moest het Fonds voor Cultuurparticipatie een deel van het geld uit de tweede tranche naar voren schuiven. Het totale budget voor de eerste ronde is nu 11,75 miljoen euro. Voor de tweede ronde is 5 miljoen euro beschikbaar.

Bussemaker heeft in totaal 25 miljoen euro uitgetrokken om de deskundigheid van leraren te vergroten wat betreft muziekonderwijs. Ze wil dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is.

De minister is blij met het enthousiasme van de scholen. ''Dat enthousiasme wil ik belonen en daarom heb ik de regeling veranderd, zodat we geen enkel goed voorstel hoeven af te wijzen'', aldus de bewindsvrouw.

Door: ANP