Meesters in Muziek

‘Meesters in Muziek’ richten zich op het ontwikkelen en produceren van methodisch en didactisch muziekmateriaal voor het  basisonderwijs.

Wie zijn de Meesters?

Frans Haverkort is hoofdvakdocent Opleiding docent muziek aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle. Daarvoor was hij docent muziek aan de Lerarenopleidingen basisonderwijs van de hogescholen Windesheim te Zwolle en Iselinge te Doetinchem en vakspecialist muziek in het basisonderwijs.
Rinze van der Lei is fulltime ontwikkelaar muziek. Hiervoor was hij docent muziek aan de Lerarenopleiding basisonderwijs van de hogeschool Windesheim te Zwolle en leerplanontwikkelaar/ projectleider bij de SLO. 
Lieuwe Noordam is docent muziek aan de Lerarenopleiding basisonderwijs van de hogeschool Windesheim te Zwolle en hoofdvakdocent opleiding docent muziek aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

Trainingen

Vind je het lastig om muziekles te geven? Kan jouw schoolteam wel wat advies gebruiken of is begeleiding op maat in de klas gewenst? Sinds kort kan iedere school gebruik maken van trainingen op maat die speciaal ontwikkeld zijn voor de deskundigheidsbevordering van leraren in het basisonderwijs vanuit Eigenwijs Digitaal.


Voorbeelden zijn:

  • Zingen in de klas. 
  • Hoe leer je een lied aan.
  • Werken met (school)instrumenten.
  • Een doorgaande leerlijn op school: hoe richt je het vak op school in? 

De trainingen zijn geslaagd als de deelnemers het hebben ervaren als inspirerend, enthousiasmerend en effectief. Vier trainers met veel ervaring in muziekonderwijs staan klaar:

http://eigenwijstrainingen.nl

Overige uitgaven

Eigen-wijs
Liedbundel voor het basisonderwijs

Inclusief cd-rom!
ISBN 9 789080 497160

Liedbundel met 251 liedjes voor alle groepen van de basisschool. Voorzien van vele aanleertips en lestips. Met vrolijke tekeningen in full color.

Alle opnames van liederen op cdrom ingesloten (eerste couplet en refrein).

Prijs boek: € 39,50
Bestellen:  Klik hier

 

Eigen-wijs is een liedbundel voor kinderen van 4 - 12 jaar. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van het basisonderwijs. Ruim de helft hiervan is voorzien van didactische aanwijzingen. Deze zijn gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren.

In de bundel staan traditionele en eigentijdse liederen en liederen in verschillende talen en uit verschillende culturen. Ook zijn er liederen met verschillende functies opgenomen: liederen over seizoenen en feesten, liederen die kunnen worden gebruikt in het onderwijs in de Engelse taal en verschillende speel- en dansliederen. Een deel van de liederen is thematisch geordend. Voor de kleuters wordt extra aandacht geschonken aan muziek en beweging en het gebruik van materiaal.

Elk lied is voorzien van gitaarakkoorden.

Alle liederen en diverse meezingversies zijn ook te downloaden via deze site.

Kleuter-wijs
Liedbundel voor peuters en kleuters

ISBN 90 804971 2 6

  • Liedbundel met ca. 150 liedjes voor peuters en kleuters in de basisschool. Voorzien van vele aanleertips en lestips. Met vrolijke tekeningen in full color. Alle opnames van liederen en meezingversies op cd's verkrijgbaar.

Prijs boek: € 27,50
Bestellen? Klik hier

Prijs set vocale cd's: € 28,50
Bestellen? Klik hier

Prijs set instrumentale cd's: € 28,50
Bestellen? Klik hier

 

“Kleuter-wijs” is een liedbundel met ca 150 liederen voor peuters en voor kleuters van groep 1 en 2 van de basisschool. De liederen (behalve die voor de peuters) zijn voorzien van gitaarakkoorden. Bij een groot deel van de liedjes zijn spelsuggesties geschreven. De liedjes zijn onderverdeeld in herkenbare thema’s: peuters, dichtbij, door ‘t jaar, dieren en allerlei. In de bundel staat ook achtergrondinformatie over het aanleren van een lied, het verband tussen zingen en taal, zingen en spelen, gebruik van diverse werkvormen. Ook is er een paragraaf geschreven over de muzikale ontwikkeling van peuter tot kleuter.
Aan deze bundel werkten meerdere bekende specialisten voor het muziekonderwijs aan jonge kinderen mee.

Bij het liedboek is een set cd’s verkrijgbaar waarop alle liederen worden voorgezongen. Op de set ‘instrumentale cd’s’ staan alleen de begeleidingen.

Muziek Meester!

Muziek Meester! is in de eerste plaats bedoeld voor Pabo-studenten. Het boek behandelt op praktische wijze de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het geven van goed muziekonderwijs op de basisschool. Het advies van de Commissie Kennisbasis Pabo heeft geleid tot aanpassing van vele teksten. Deze teksten zijn verder –waar mogelijk - onderbouwd met de nieuwste resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Bij deze hernieuwde uitgave hoort een uitgebreide website www.muziekmeester.nl, met daarin vele (stage)lessen, luistervoorbeelden, videolessen uit de schoolpraktijk, een  instrumentendatabase en een assessmenttool. Door de systematische uitwerking van de didactiek van het zingen, muziek spelen, luisteren, vastleggen en bewegen en de diverse thematische hoofdstukken is Muziek Meester! ook een standaardwerk voor leerkrachten die al voor de klas staan.

De koppeling met de methode Eigen-wijs Digitaal voor het digibord is één van de vele sterke punten. Muziek Meester! is daarmee een praktisch bruikbaar instrument met talloze ideeën en beelden voor (stage)lessen muziek.

Moet je doen – muziek

Leerlingen gaan aan de slag met verschillende activiteiten en groepsopdrachten, waardoor ze muziek als doe-vak ervaren. Zo doen ze allerlei inzichten en vaardigheden op, en leren zich een mening te vormen over muziek. Allemaal volgens moderne leermethoden als zelfstandig werken, onderzoeken van materiaal en kijken naar de relatie muziek en beeld.

De module muziek bestaat uit 7 groepsmappen: één gecombineerde voor groep 1-2 en de overige voor groep 3 tot en met groep 8. In de mappen zitten 20 uitgewerkte lessen voor de betreffende jaargroep incl. inleiding, lesbeschrijvingen, kopieerbladen, beoordelings- en registratie formulieren en audio-cd’s. Voor groep 1-2 is er een prachtig beeldboek. ‘Moet je doen’ is de methode voor expressieonderwijs en bestaat uit nog twee andere modules: beeldende vorming, kunst & cultuur. Deze lessen worden voor een groot deel opgenomen in Eigen-wijs digitaaL -Muziek-wijs.